fbpx
Wait when page loaded

(8-699) 90927

info@vaikosypsena.lt

Priešmokyklinė grupė

Kiekvienas vaikas auga ir tobulėja jam tinkamiausiu būdu ir tempu, mūsų tikslas atskleisti kiekvieno individualumą bei prigimtinius gebėjimus, skiepijant pasitikėjimą ir sąmoningumą. Pasitelkdami šiuolaikinį požiūrį į ugdymą kaip nuoseklų individualizuotą procesą, mes atsakingai ir kūrybiškai planuojame vaikų veiklas ir formuojame svarbiausias vertybes.

Mūsų vizija – darni, atvira ir pažangi darželio bendruomenė, padedanti atsiskleisti kiekvieno vaiko asmenybei, visapusiškai skatinanti jį augti ir tobulėti, per žaidimą ir bendruomenines veiklas ruošianti jį gyvenimui nuo mažų dienų.

Vertiname platesnį kontekstą, suprasdami, kad ši karta kurs ateities Lietuvą. Todėl į kasdienę ugdomąją veiklą integruojame papildomų aspektų:

 • Įgyvendindami ugdymo programą, vaikams suprantamomis sąvokomis pasakojame apie kiekvieno iš jų atsakomybę protingai vartoti žemės teikiamus išteklius, apie aplaidaus vartojimo žalą ir gresiančias skaudžias pasekmes.
 • Darželyje ugdymas vyksta, remiantis originalia H. Gardnerio 7 intelektų teorija. Tai padės anksti identifikuoti vaiko intelekto tipą ir nuo vaikystės kreipti jį rinktis profesinį kelią pagal savo pašaukimą.
 • Siekiame formuoti vaikų finansinį raštingumą: aiškiname mažiesiems, kaip uždirbami pinigai, kokia jų vertė, kaip taupyti ir atsakingai leisti pinigus.
 • Puoselėjame meilę knygai. Į skaitymo pasaulį vaikas įžengia žaisdamas ir dainuodamas pagal tik mūsų darželyje taikomą „Skambančių raidelių“ metodiką.
 • Mūsų vaikai – viso pasaulio piliečiai, todėl darželyje taikomi ankstyvojo užsienio kalbų mokymosi principai, grindžiami panardinimo į kalbą (imersijos) metodu ir ankstyvąja dvikalbyste.
 • Didelis dėmesys skiriamas vaiko dvasinei bei emocinei raidai: pagal mažųjų amžių adaptuotos savęs pažinimo bei savęs kontroliavimo praktikos padeda vaikams pažinti savo vidinį pasaulį, įvardyti savo jausmus bei emocijas, ugdo empatiją kitiems.
 • Mums taip pat svarbu diegti sveikos gyvensenos principus, formuoti taisyklingos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius ne tik per kasdienius užsiėmimus, bet ir per žaidimus, edukacinių projektų veiklas, įvairias išvykas ir patirtis, dalinantis patirtimi su specialistais.
 • Reikšmingą vietą mūsų kasdienėje veikloje užima glaudus pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas – vertiname gyvą ryšį, tačiau pasitelkiame ir modernias komunikacijos priemones.

Priešmokyklinio ugdymo veiklos:

 • vaiko rengimas mokyklai pagal priešmokyklinio ugdymo programą,
 • skaitymo pradžiamokslis pagal unikalią darželio metodiką „Skambančios raidelės“,
 • meno, sporto ir kiti saviraiškos užsiėmimai,
 • edukaciniai projektai ir išvykos.

Papildomi būreliai, įskaičiuoti į ugdymo mokestį:

 • šokiai,
 • muzika (dainavimas),
 • keramika,
 • konstravimas naudojant LEGO ar 3D paveikslėlių modelius.
 • anglų kalba.

Tikslus papildomų veiklų sąrašas bus pateiktas mokslo metų pradžioje.

Pasirenkami būreliai, neįskaičiuoti į ugdymo mokestį:

 • šachmatai,
 • kovos menai,
 • teatras

 

 

Tikslus pasirenkamų būrelių sąrašas bus pateiktas mokslo metų pradžioje.

Priešmokyklinio ugdymo mokestis

Ugdymo mokestis – 380 eurų per mėnesį (mokamas 12 mėnesių).

Su savivaldybės kompensacija –280 eurų per mėnesį.

Į ugdymo mokestį įskaičiuota:

 • vaiko priežiūra ir ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą iki 18 val.;
 • papildomi būreliai grupėje (šokiai, muzika, keramika, anglų k. ir kt.);
 • visos reikalingos ugdymo priemonės;

išvykos Vilniaus mieste.

Papildomi mokesčiai:

 • stojamasis mokestis – 200 eurų (negrąžinimas);
 • maitinimas 3 kartus per dieną, taip pat gėrimai ir užkandžiai – 7 eurai;
 • pasirenkami būreliai nuo 16.00 val.;
 • edukacinės išvykos už miesto ribų;
 • stovyklos.