fbpx
Wait when page loaded

(8-699) 90927

info@vaikosypsena.lt

Darželis

Mūsų misija – visapusiška vaiko gerovė, jo augimas ir tobulėjimas jam tinkamiausiu būdu ir tempu, atskleidžiant kiekvieno individualumą bei prigimtinius gebėjimus, skiepijant pasitikėjimą ir sąmoningumą. Pasitelkdami šiuolaikinį požiūrį į ugdymą kaip nuoseklų individualizuotą procesą, mes atsakingai ir kūrybiškai planuojame vaikų veiklas ir kryptingai formuojame svarbiausias vertybes.

Mūsų vizija – darni, atvira ir pažangi darželio bendruomenė, padedanti atsiskleisti kiekvieno vaiko asmenybei, visapusiškai skatinanti jį augti ir tobulėti, per žaidimą ir bendruomenines veiklas ruošianti jį gyvenimui nuo mažų dienų.

Vertiname platesnį kontekstą, suprasdami, kad ši karta kurs ateities Lietuvą. Todėl į kasdienę ugdomąją veiklą integruojame papildomų aspektų:

 • Įgyvendindami ugdymo programą, vaikams suprantamomis sąvokomis pasakojame apie kiekvieno iš jų atsakomybę protingai vartoti žemės teikiamus išteklius, apie aplaidaus vartojimo žalą ir gresiančias skaudžias pasekmes.
 • Didelis dėmesys skiriamas vaiko dvasinei bei emocinei raidai: pagal mažųjų amžių adaptuotos savęs pažinimo bei savęs kontroliavimo praktikos padeda vaikams pažinti savo vidinį pasaulį, įvardyti savo jausmus bei emocijas, ugdo empatiją kitiems.
 • Mums taip pat svarbu diegti sveikos gyvensenos principus, formuoti taisyklingos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius ne tik per kasdienius užsiėmimus, bet ir per žaidimus, edukacinių projektų veiklas, įvairias išvykas ir patirtis, dalinantis patirtimi su specialistais.
 • Reikšmingą vietą mūsų kasdienėje veikloje užima glaudus pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas – vertiname gyvą ryšį, tačiau pasitelkiame ir modernias komunikacijos priemones.

Ikimokyklinio ugdymo mokestis

Ugdymo mokestis – 375 eurų per mėnesį (mokamas 12 mėnesių).

Su savivaldybės kompensacija –275 eurų per mėnesį.

Taikomos nuolaidos: 10 proc. – antrajam šeimos vaikui, 15 proc. – trečiajam ir kitiems šeimos vaikams.

Į ugdymo mokestį įskaičiuota:

 • vaiko priežiūra ir ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programas iki 18 val.;
 • visos reikalingos ugdymo priemonės;
 • išvykos Vilniaus mieste (vyresniems (3m vaikams, dalyvaujant keletui tėvelių).

Papildomi mokesčiai:

 • stojamasis mokestis – 200 eurų (negrąžinimas);
 • maitinimas 3 kartus per dieną, taip pat gėrimai ir užkandžiai – 7 eurai.

Ikimokyklinio ugdymo veiklos:

 • vaiko ugdymas pagal edukacines programas,
 • kalbos lavėjimo pamokėlės,
 • menų ir kūrybo pamokėlės,
 • sporto pamokėlės,
 • smulkiosios ir stambiosios motorikos lavinimo pamokėlės,
 • emocinio intelekto lavinimo pamokėlės ir užsiėmimai,
 • terliadienių užsiėmimai penktadieniais.

Papildomi būreliai, įskaičiuoti į ugdymo mokestį:

 • šokiai,
 • muzika (dainavimas),
 • lipdymas druskos ar miltų tešlomis, virtu naminiu modelinu.
 • konstravimas naudojant LEGO.
 • Logopediniai užsiėmimai.

Tikslus papildomų veiklų sąrašas bus pateiktas mokslo metų pradžioje.

Pasirenkami užsiėmimai, neįskaičiuoti į ugdymo mokestį:

 • Seminarai/paskaitos tėvams.

Tikslus seminarų/paskaitų sąrašas bus pateiktas mokslo metų pradžioje.